Tollavgifter (utenfor EU)

Tollavgifter:
ShopBetter.no leverer over hele verden og i noen tilfeller kan det påløpe tollavgifter. (f.eks til NZ, AU, UK, NO)

Disse avgiftene er automatisk plassert på kunden og må betales i sin helhet for at varen(e) skal slippes fra toll.

Basert på informasjonen utstedt i tollerklæringen (av ShopBetter.no), de medfølgende dokumene som følger pakken og informasjon tollen kan etterlyse, vil en tollbetjent avgjøre, påføre og samle inn tollavgiftene.

tollavgifter er kalkulert som en prosent av fortollingsverdien av varene:

Prosenten varierer ut ifra hvordan type varer. Fortollingsverdien er basert på; prisen av varene, forsikringskostnaden og leveransekostnader.

Tollavgifter trenger ikke være pålagt dersom varene blir sendt direkte til kjøper og verdien på varene ikke overstiger 150 euro. Dette unntaket gjeder ikke for parfymer og toalettvann, tobakk og tobakksvarer, og alkohol varer som faller inn under spesielle bestemmelser eller kvoter.