Forsinket Levering

Dersom ShopBetter.no ikke klarer levere innen avtalt tid, må forbrukeren informeres innen 24 timer med årsak til forsinkelsen, samt nytt leveringstidspunkt. Om ShopBetter.no ikke klarer utbedre feilen innen rimelig tid, har forbrukeren rett til å kansellere bestillingen. Dette gjelder også for spesial bestillinger.