Under 18 år

Det er ikke tillatt å registrere seg hos ShopBetter.no hvis man er under 18 år. For å registrere medlemskapet skal man aktivt bekrefte betingelsene og at man er over 18 år. Det anses som et brudd på avtalen om medlemskap hvis man er under 18 år og har registreret seg hos ShopBetter.no.

Har du tross dette registrert deg hos ShopBetter.no og er under 18 år, bes du eller dine foreldre kontakte vår kundeservice, som vil hjelpe med saken og sørge for at medlemskapet avsluttes.

Sørg for å opplyse navnet på personen som er under 18 år, e-postadressen medlemskapet er opprettet med, samt adresse.