Hvordan validerer jeg mitt medlemskap for å motta min gevinst/premie?

For å motta din gave/premie må du medlemskapet valideres. Vi anbefaler dette sterkt uansett, ettersom det forbedrer din profil på nettstedet.

Når det er fullført, får du et merke som viser at du er en validert bruker. Brukere med valideringsmerke får langt flere meldinger og besøk.

Du validerer din profil på ShopBetter.no ved å logge inn og velge 'Validering', som du finner under 'Mer' på toppen av siden. Her skal du utfylle 5 punkter, navn og adresse, samt laste opp et identifikasjonsbilde.

Når du klikker på de enkelte punktene, kommer du til den siden hvor du mangler å utfylle opplysninger. Når du er ferdig med et punkt blir det grønt og du vil se en hake utenfor for punktet. På denne måten kan du enkelt følge med på hvor langt du er i prosessen.

Identifikasjonsbildet skal du laste opp på samme side som du har utfylt de andre opplysningene.

OBS! Du kan først laste opp bildet når alle andre opplysninger er utfylt og godkjent. De blir automatisk sendt til godkjennelse når alle er utfylt. Du mottar en e-post når opplysningene er godkjent.

Identifikasjonsbildet kan f.eks. være ditt sertifikat eller pass, hvor ditt navn og din adresse fremkommer. Identifikasjonsbildet blir slettet så snart din profil er bekreftet.